John Lomundals legat er en stiftelse som er opprettet for å gi støtte til utdanning og kompetanseheving, innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet. 

Hvis du er bosatt i Orkland kommune og planlegger å starte med en eller annen form for landbruksrelatert utdanning, oppfordrer vi deg til å søke. 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Orkland kommune ved Ane Haugen Wexelsen, på telefon 90 14 34 69

Søknadsfristen er 30. april 2024.