Regionrådet står på terskelen til å realisere en spennende visjon. I samarbeid med Nord universitet jobber rådet for å tilby sykepleierutdanning her i vår region. Det første kullet av framtidige sykepleiere kan starte høsten 2025.

I løpet av mars 2024, arrangeres det tolv informasjonsmøter på ni forskjellige steder i regionen. Disse møtene gir en fin mulighet til å få nærmere kjennskap til detaljene i utdanningen. For å gjøre det så tilgjengelig som mulig, tilbys det møter på forskjellige tider av dagen. Det blir arrangert møter klokken 13:00, 16:00 og 19:00/20:00 – over fire dager, slik at du kan velge det tidspunktet som passer best for deg. Det serveres kaffe og noe å bite i.

Innholdet på møtene  

  • Presentasjon av sykepleierutdanningen ved Nord universitet v/Ranveig Salater Rotmo (digitalt).
  • Gjennomgang av hvordan utdanningen vil se ut i vår region v/Kirsti Selstad.
  • Informasjon om studiesenteret v/Kirsti Selstad.
  • Mulighet for individuell veiledning og registrering som mulig student. Dette inkluderer hjelp til å finne fram vitnemålene dine og informasjon om hvordan du kan oppfylle kravene for generell studiekompetanse eller ta opp igjen nødvendige fag.

Møtedatoer i kommunene

  • 14. mars Orkland og Skaun
  • 18. mars: Hitra og Frøya
  • 19. mars: Surnadal og Rindal
  • 20. mars: Aure og Heim

Kan du ikke delta personlig? Det er ingen grunn til bekymring! Det vil bli tilbudt et digitalt oppsamlingsmøte i løpet av mars, hvor du kan få all informasjonen du trenger.

Meld deg på!

Er du klar for å ta det første steget mot din fremtid som sykepleier? Her finner du alt du trenger for å melde deg på informasjonsmøte

Der finner du også informasjon til kontaktpersoner i kommunen. Har du noen spørsmål, nøl ikke med å kontakte den oppgitte kontaktpersonen.

Om regionrådet

Regionrådet Trøndelag sørvest, lakseregionen består av kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal og Ørland.

Trøndelag sørvest strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Trøndelag sørvest er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Næringslivet er mangfoldig med kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks.

Trøndelag sørvest er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk.

Ørland kommune er vertskap for kampflybasen. Nordmørskommunene Aure og Surnadal er også medlemmer i regionrådet. Videre innover i Trøndelag sørvest har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen.

Her kan du lese mer om regionrådet