Orkland kommunes varslingstjeneste benyttes til å varsle innbyggere om hendelser som flom, skogbrann eller andre kritiske hendelser. Er du usikker på om du mottar slike meldinger?
 
Tjenesten benyttes også når kommunen ønsker å få ut viktige beskjeder angående kommunale tjenester. Dette kan være viktig informasjon om vannforsyning og helserelaterte saker. Systemet benyttes av mange norske kommuner, politiet, interkommunale selskaper, strømleverandører og renovasjonsselskaper. 

Tjenesten kan også benyttes til å komme i kontakt med deg i forbindelse med innbyggerundersøkelser. 

Det er viktig for oss at flest mulig av innbyggerne kan motta SMS-meldinger om hendelser og viktige beskjeder om kommunale tjenester.

Offentlige registre

Systemet er SMS-basert og beskjeder sendes på mobiltelefon til personer over 16 år, som har telefonen registrert på sin bostedsadresse. Det sendes også ut meldinger til fasttelefoner, men da som talemeldinger. Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra Orkland kommune og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

Noen unntak

Tjenesten er oppe og går, og vi skal nå alle innbyggerne i Orkland kommune som er innenfor kriteriene. 

Mottar du ikke disse meldingene kan det skyldes følgende: 

  • Du er under 16 år
  • Ditt telefonabonnement er ikke registrert på din hjemmeadresse, men eksempelvis hos din arbeidsgiver (jobbtelefon)
  • Du har reservert deg mot å motta reklame på din telefon

Sjekk selv!

Er du usikker på om du mottar SMS-meldinger fra oss? 

Da kan du enkelt sjekke dette på denne nettsiden. Velg knappen for "Ny/endre oppfølging" nederst på siden. Da ser du hvilke adresser du eventuelt er registrert med. Dersom du ikke er registrert, kan du selv legge inn opplysninger. Du kan også melde deg av tjenesten dersom du skulle ønske det. 

Vi minner om at tjenesten er gratis for deg!