I sommer vil det foregå måle- og registreringsarbeid av vann- og avløpskummer for de kommunale vannverkene i Lensvik og Ytre Agdenes.

Det vil derfor være noe ferdsel over privat grunn å komme til kummene. Det vil også bli foretatt nødvendig rydding rundt kumlokk.

For spørsmål om arbeidet som pågår kan Orkland kommunes vann og avløpsavdeling kontaktes på telefon 72 46 73 00.