I forbindelse med oppsporing og kartlegging av positivt tilfelle i Orkland ble mannen kartlagt som en risikoperson for smitte allerede tirsdag.

- Fellesnevneren mellom tilfellene i Orkland og Skaun er samme arbeidsplass på Shawcor. Han som bor i Skaun og familien ble derfor satt i karantene tirsdag kveld. Det ble tatt prøve da vedkommende hadde symptomer og hadde vært i nærkontakt med kollega på Shawcor. Han har vært i karantene frem til i dag, da det positive svaret ble klart. Etter det har han blitt isolert av kommuneoverlegen i Skaun i henhold til prosedyre. Han har det etter forholdene bra og det er ikke behov for sykehusbehandling nå. Shawcor har vært veldig delaktig i kartleggingen og de har valgt å holde deler stengt på bakgrunn av risikovurdering og oppsporing, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Han advarer mot spekulasjoner og ryktespredning.

- Dette tilfellet var innenfor kartlagt smittesirkel og ikke uventet, understreker han.

#kaldthodevarmthjerte