Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Orkland kommune nå har 18 600 innbyggere.

Omtrent halvparten av folketallsveksten i Orkland i perioden skyldes bosetting av ukrainske flyktninger. Det er usikkerhet knyttet til hvor lenge de ukrainske flyktningene blir i Orkland, og hvor mange som flytter tilbake til hjemlandet. Den øvrige folketallsveksten i andre kvartal er fra personer som har flyttet innenlands.

I første kvartal hadde Orkland en negativ befolkningsvekst med tre personer. Veksten så langt i år er dermed på 98 personer totalt.

Totalt sett økte folketallet i Norge med 20 000 personer i andre kvartal i år. Det regnes som uvanlig høy vekst, og mye av økningen skyldes nettopp innvandring fra Ukraina, ifølge SSB.

Samtidig viser tallene en nedgang i antall nyfødte i Norge, med 13 300 barn i andre kvartal. Det er det laveste antallet for et andre kvartal i løpet av de 25 årene SSB har ført denne typen kvartalsstatistikk.

Samtidig økte antallet døde i samme periode. Fødselsoverskuddet nasjonalt ble totalt på 2400.