Orkland kommune legger stor vekt på at det skal være godt å være senior hos oss. Vi arbeider aktivt for at våre eldre innbyggere skal oppleve en trygg og aktiv alderdom. Dette inkluderer informasjon og tilrettelegging for deltakelse i meningsfulle aktiviteter som fremmer både helse og livskvalitet. 

Dette er det første arrangementet i en ny satsing der seniorer får en fin mulighet til å møte jevnaldrende fra Orkland, og som kan gi inspirasjon til å leve et aktivt og tilfredsstillende seniorliv. Disse samlingene vil erstatte tidligere forebyggende hjemmebesøk, som kommunen har hatt som et tilbud til 78- åringer siden 2017. Tilbudet gjelder hjemmeboende som ikke mottar pleie og omsorgstjenester

Flere samlinger i løpet av året

28. mai inviterer kommunens hverdagsrehabiliteringsteam til treff i Meldal kommunehus. I disse dager går det ut eget invitasjonsbrev til alle 78-åringer som har postadresse i tidligere Meldal kommune. Dette er det første av til sammen fire årlige treff på ulike lokaliteter i kommunen. Til høsten vil det bli arrangert tilsvarende samlinger på flere lokasjoner i kommunen. 

Program for dagen

Vi har satt sammen et innholdsrikt og fyldig program, som vi håper og tror kan være av interesse for mange.

  • Fysisk velvære: Betydningen av fysisk aktivitet presentert av en fysioterapeut.
  • Engasjement i lokalsamfunnet: Om frivillighet og deltakelse ved vår frivilligsentral.
  • Finansiell trygghet: Nyttig informasjon fra en representant fra en lokal bank.
  • Sunn aldring: Råd om ernæring fra en klinisk ernæringsfysiolog.
  • Teknologi for en enklere hverdag: Innføring i velferdsteknologi.
  • Mental helse: Innsikt fra vårt hukommelsesteam.
  • Tilpasning og tilrettelegging hjemme: Tips fra en ergoterapeut.
  • Sikkerhet i hjemmet: Brannvern presentert av brann- og redningstjenesten.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding!

Alternativer til samlingen

Selv om disse samlingene erstatter kommunens tidligere tilbud om individuelle forebyggende hjemmebesøk, er det fortsatt mulig å få et personlig hjemmebesøk om du av ulike grunner ønsker det. Informasjon om kontaktpersoner kommer i invitasjonsbrev. Skulle det ikke passe å delta på samlingen, er det selvsagt mulig å delta på en av de senere samlingene. 

Når det gjelder treffene på andre lokasjoner, vil deltakerne få egen invitasjon til høsten, når tidspunktene for disse er klare.