Serveringsbransjen, overnattingsvirksomheter, reisearrangører og arrangører som på nytt ble direkte berørt av tiltakene som ble iverksatt i desember 2021 nå kan søke.

Orkland kommune har mottatt 1 280 000 kroner fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i kompensasjonsmidler for lokalt næringsliv. Disse kan etter søknad deles ut til lokale aktører i bransjene nevnt over.

- Dette er den sjette tilskuddsrunden vi håndterer på vegne av departementet så langt i pandemien, sier næringssjef Aasmund Lie, som oppfordrer aktuelle bedrifter om å søke.

Hvem kan søke?

Det er primært lokale virksomheter innenfor de oppgitte bransjene og som ble rammet av tiltakene som ble iverksatt i midten av desember 2021 som nå kan søke. Søknadsfristen er 7. februar, men kan forlenges noe hvis det er behov for å hente inn nødvendig dokumentasjon.

- Årsaken til den korte fristen er å få midlene raskt ut der det trengs. Allerede i formannskapsmøtet den 16. februar vil tildelingen skje, sier Lie, som sammen med kommunedirektøren, daglig leder i Thams inovasjon og lederen for næringsforeningen gjør vurderingene og legger fram innstillingen for politikerne.

Må dokumentere omsetningstap

- Det er viktig at søkerne legger ved dokumenterte omsetningstall fra desember 2021 og januar 2022 opp mot omsetning i de to siste månedene før de nye nasjonale tiltakene ble innført i desember, sier Lie

Mer informasjon om ordningen finner du her!

Departementet gjør oppmerksom på at ubenyttede midler må tilbakeføres.

Søknadsfrist og behandlingstid

For å søke på midlene må du benytte nettsiden regionforvaltning.no Der søker du opp Orkland kommune. Da vil du finne søknadsskjemaet for kommunal kompensasjonsordning nummer 6. Alle skjemaer i søknaden må fylles ut og alle vedlegg med dokumentasjon på omsetning som danner grunnlag for støtte og må legges med søknaden.

Søknadsfrist: 7. februar
Tildeling: Formannskapet 16. februar.

Har du spørsmål om ordningen? Ta kontakt med:

Næringssjef Aasmund Lie
e-post: aasmund.lie@orkland.kommune.no
Telefon: 90 08 24 24