For tredje år på rad valgte institutt for geografi ved NTNU å besøke Orkland. – Her finner vi alltid spennende prosjekter, sier professor og fagansvarlig Asbjørn Karlsen.

I underkant av 100 studenter var onsdag denne uken samlet i kinosalen ved Orkland rådhus. I løpet av dagen var målet å gi studentene en innføring i hvordan en kommune jobber med overordnede planer for utvikling, og hvordan samspillet mellom kommune og næringsliv fungerer når bærekraftige næringer skal utvikles. Rådgiver Ingvill Kanestrøm ved kommunens planavdeling er ansvarlig for det faglige innholdet.

Vekst, utvikling og ny kommuneplan

Studentene ble ønsket velkommen av ordfører Oddbjørn Bang som ga en overordnet presentasjon av kommunen. Kommunedirektør Ingvill Kvernmo redegjorde for hvordan prosessen med kommunesammenslåing foregikk og hvordan veien videre ser ut for en kommune som ønsker vekst og utvikling. I forlengelse av dette fikk studentene også en gjennomgang av hvordan arbeidet foregår når fire kommuneplaner skal smeltes sammen til en. Det var fagsjef for plan, Ingrid Voll som fortalte om det omfattende arbeidet som ligger til grunn når en ny kommune skal utarbeide sin aller første kommuneplan.

Bærekraftig næringsutvikling

Dorthe Bae Solvang fra Norsk Industriutvikling, som selv har mastergrad i geografi, redegjorde for hvilke kriterier som lå til grunn da selskapet tidligere i år offentliggjorde planene om sitt gigantiske prosjekt i Ustmarka i Orkland. Solvang trakk fram kommunens rolle som aktiv medspiller som helt avgjørende for å kunne realisere prosjektet, som har fått det mytologiske navnet Eiktyr

Sirkulær økonomi og det grønne skiftet er sentrale begrep i omstillingen hele verden står overfor. I Orkland er Thamsklyngen pådriver og kompetansebank i dette arbeidet. Studentene fikk en grundig orientering om dette arbeidet av klyngeleder John Kåre Solem.

Offentlig og privat samspill

Hjørnesteinsbedriften Elkem Thamshavn er en av de mest moderne av sitt slag når det gjelder produkter, produksjonsutstyr, teknologi og HMS. Den produserer årlig 50 000 tonn silisium og 28 000 tonn microsilica, og har et eget energigjenvinningsanlegg som gjenvinner i overkant av 25 prosent av tilført elektrisk energi. Bedriften jobber systematisk med både organisatorisk og teknisk utvikling, og er en av deltakerbedriftene i Thamsklyngen. Verksdirektør Bjørn Saugestad, som også er styreleder i Thamsklyngen, ga forsamlingen et innblikk i bedriftens virksomhet. Dagen ble avsluttet med et bedriftsbesøk hos Thams Innovasjon på Grønøra, der bedriftsrådgiver og geograf Steffen Larssen snakket om bærekraftig næringsutvikling i skjæringspunktet mellom offentlig og privat virksomhet.

Relevant og interessant

Bachelorstudentene Morten Makos fra Trondheim, Sigve Sevaldsen fra Kristiansund og Nora Bjune Grythe synes alle at feltkurset i Orkland var svært relevant.

– Det å få innsikt i kommunal planlegging og gjennomgå konkrete eksempler fra virkeligheten er veldig nyttig for oss, sier Morten.

I løpet av studiet er studentene med på flere ulike feltkurs som skal representere faglig bredde innenfor geografistudiet.

– Vi har vært på det fraflyttede og fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan i Nærøysund kommune og i ulike bydeler i Trondheim tidligere. Besøket i Orkland er spennende for å se hvordan industrietableringer håndteres i en kommune, sier Sigve Sevaldsen, mens Nora Bjune Grythe nikker samtykkende.

Spennende og offensiv kommune

Professor Asbjørn Karlsen ved institutt for geografi, er full av lovord om både det faglige opplegget og det som foregår av næringsutvikling i Orkland kommune.

– Det at vi velger Orkland i vårt feltarbeid skyldes ikke bare at det er praktisk med kort reiseavstand fra Dragvoll. Det er en spennende og offensiv kommune hvor det hver gang presenteres svært interessante og relevante eksempler for våre studenter. Vi kommer gjerne tilbake!