Nå kan bedrifter i Orkland søke tilskudd til innkjøp av elektrisk lastesykkel, skriver Miljøpakken på sine nettsider. 

Målet er å oppmuntre bedrifter til å erstatte bilbruk for frakt og levering av varer, eller transport av utstyr, med mer miljøvennlige alternativer.  

Det er bra, mener klima- og miljøkoordinator i Orkland kommune, Atle Wormdal. 

Bedrifter kan spare både penger og miljø på dette tiltaket, sier han.  

Det er Trondheim kommune som administrerer ordningen, på vegne av hele miljøpakkeområdet. Begrenset til 150.000 kroner per bedrift, kan ordningen utløse tilskudd på 30 prosent av kostnaden per el-lastesykkel.  

Søknadsrunden åpnet 1. mars, med et «først til mølla»-prinsipp. Det gjelder frem til den økonomiske rammen er brukt opp, senest innen november 2024, melder Miljøpakken.  

Bedrifter som tidligere har søkt, men ikke fått tilskudd, prioriteres så lenge de kvalifiserer.