Orkland kommune utvider gratis skolefritidsordning (SFO) til også å inkludere tredjeklassinger fra høsten av. Tidligere har dette tilbudet kun vært tilgjengelig for første- og andreklassinger. Endringen følger en nasjonal satsing på å gjøre SFO-tilbudet mer tilgjengelig. 

Høsten 2023 innførte regjeringen 12 timer gratis SFO i uken for andreklassinger. Dette resulterte i en økning på 13 prosentpoeng i deltakelsen. Over ni av ti andreklassinger benytter seg nå av tilbudet. Totalt har deltakelsen på SFO aldri vært høyere.

Regjeringen og SV har gradvis innført gratis halvdagsplasser for første- og andreklasse i de siste budsjettene. Fra høsten 2024 vil også tredjeklassinger ha gratis SFO. Dette gir familier en økonomisk lettelse på omtrent 20 000 kroner per barn årlig.

SFO er en viktig arena for både lek, læring, mestring og inkludering, og vi er glade for at SFO ser ut til å bli tilgjengelig for flere barn, sier kommunalsjef for oppvekst Solveig Melby.

Fristen for hovedopptak til SFO er 1. mars.

Klikk her for å søke om plass

Fakta:

  • I 2023 bruker regjeringen 1,4 milliarder kroner på gratis SFO-tilbud for førsteklassinger, og 700 millioner på å utvide ordningen for andreklassinger.
  • Etter budsjettforliket med SV vil ordningen fra høsten 2024 utvides til også å gjelde alle tredjeklassinger. Tiltaket vil koste 880 millioner kroner i 2024.
  • Prisen er viktig for om barn går i SFO. I en evaluering av skolefritidsordningen fra 2018, svarer en tredjedel at pris er årsak til at de ikke bruker SFO.
  • 12 timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. Dette skoleåret vil en familie kunne spare rundt 20 000 kroner i året per elev på 1. eller 2. trinn.
  • Prisen på en SFO-plass bestemmes lokalt. En deltidsplass koster i gjennomsnitt 1667 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2807 kroner i måneden.

Kilde: Regjeringen.no