Feilsøk har pågått siden melding ble mottatt i dag, og feilen er sannsynligvis funnet. Det vil imidlertid ta litt tid med tining av tele for å komme til og få rettet den, forhåpentligvis i løpet av fredagen.

Det er forholdsvis mye trafikk i området, og vi ber både myke og harde trafikanter vise aktsomhet.