Kokepåbudet er nå opphevet i området Monsetjåren.

På grunn av funn av koliforme bakterier ble det tirsdag 9. november opprettet kokepåbud for vann som skulle brukes til drikke eller matlaging i området Monsetjåren.

Tiltak for å bedre vannkvaliteten ble igangsatt allerede tirsdag, og det har jevnlig blitt tatt nye prøver.

Det er sendt ut SMS-varsel til de som er berørt av at kokepåbudet nå er opphevet.