Nasjonaldagen nærmer seg og tradisjonen tro ønsker Orkland kommune å samle alle lokale 17. mai-program i en felles annonse som vil bli publisert i vår lokalavis og på kommunens hjemmeside. Dette vil gi en flott mulighet til å vise fram hvordan nasjonaldagen blir feiret i vår kommune.

Vi oppfordrer hver komité til å sende inn planlagte arrangementer og aktiviteter for dagen. Dette kan inkludere tidspunkt for togoppstilling, taler, underholdning, og andre lokale feiringer.

Frist for innsending

Alle bidrag må sendes oss skriftlig senest fredag 3. mai. Dette vil gi oss tilstrekkelig tid til å organisere og koordinere annonseringen effektivt.

Slik sender du inn ditt program

Send ditt ferdige program i et word-dokument til e-post: kommunikasjon@orkland.kommune.no

Vennligst oppgi kontaktopplysninger til en ansvarlig person i din komité for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Publisering

17. mai-programmene vil bli publisert på kommunens nettsider etter hver som vi får dem tilsendt. I tillegg vil du finne hele programmet annonsert i avisa Sør-Trøndelag tirsdag 14.mai.

Her kan du se fjorårets annonse 

Har du spørsmål? Send dem til samme e-postadresse som oppgitt ovenfor?

NB! Husk fristen fredag 3. mai!