Orkland kommune overvåker vannkvaliteten ved flere badeplasser, og prøver som er tatt så langt i år viser god kvalitet på badevannet. 

I løpet av sommersesongen tas det fire prøver fra hvert sted, og vannkvaliteten for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (E. coli).

Resultatene blir offentliggjort innen én uke etter at prøven er tatt. 

Her finner du resultatene: 

Badevannsprøver Orkland, 2024