Hvor skal det være skoler og barnehager i årene som kommer? Skal vi fortsatt ha rullerende opptak i barnehagene? Hvordan skal vi organisere eldreomsorgen? Det er blant spørsmålene kommunestyret har bedt om svar på.

Arbeidet kalles tjenesteutredning – et ord som kanskje ikke umiddelbart gir åpenbar mening. Men det handler i realiteten om hvor og hvordan innbyggerne skal motta kommunale tjenester i årene som kommer. Våre kommunestyrepolitikere har bedt kommunedirektøren om å utrede spørsmålene for å finne de beste løsningene basert på faglige vurderinger.

Bakgrunnen for arbeidet

Orkland kommune har igangsatt en tjenesteutredning på bakgrunn av bestilling fra kommunestyret basert på følgende utredninger:

  • Fremtidig skolestruktur på Orkanger (juni 2022)
  • Rullerende opptak i barnehage (desember 2022)
  • Fremtidig tjenestestruktur i Orkland kommune (desember 2022)

Utredningene er begrunnet ut fra fire forhold:

  • Kommunesammenslåingen - fra fire til en kommune
  • Demografiendringer i befolkningen
  • Befolkningsutvikling i kommunen og i ulike deler av kommunen
  • Økonomi

Mandat fra formannskapet mars 2023

Hva skal utredningen brukes til?

Det er opprettet tre arbeidsgrupper som skal se nærmere på tjenesteområdene oppvekst, helse og mestring, kultur, idrett og fritid. I tillegg ses det også på servicekontorene på rådhus og kommunehus. Arbeidet ledes av kommunalsjefene for de ulike områdene, mens kommunedirektørens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet. Resultatet av arbeidet skal legges fram for kommunestyret i en strategisamling i oktober 2023 og vil bli et kunnskapsgrunnlag for fremtidige politiske beslutninger.

Hva mener du?

Vi vil gjerne høre hva du mener er et godt skole- og barnehagetilbud for våre barn. Hva mener du betyr mest for faglig og sosial kvalitet? Hva er en for liten, for stor eller akkurat passe stor skole eller barnehage? Hvor mange skoler og barnehager skal vi ha i fremtiden, og hvor skal de ligge? Er det behov for å endre skolekretsgrensene?

Har du meninger om organisering av eldreomsorg eller kulturtilbud? Kan du se for deg at du som pårørende til bruker av helsetjenesten må reise lenger for å besøke din nærmeste? Du tenker kanskje nei, men hva om vedkommende får den beste behandlingen ved et annet behandlingssted enn det nærmeste? Er kvaliteten på tilbudet viktigere enn nærhet til tilbudet?  

Kanskje er det andre ting som opptar deg? Uansett - send inn noen ord til oss før 10. oktober 2023. NB! Fristen for innspill er nå utløpt!

Vi har laget et lite skjema som du kan benytte for å si din mening. 

Tilbakemelding