I henhold til forvaltningslovens § 37 forhåndsvarsler Orkland kommune at det etter vedtak i formannskapets møte 22. september 2023 igangsettes arbeid med revisjon av forskrift om beregning av kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

Formålet med revisjonen er blant annet å få på plass en skjønnsparagraf, slik at det etter søknad kan gis unntak fra gebyrforskriften og gebyrregulativ når beregning er åpenbar feil eller urimelig. 

Gjeldende gebyrforskrift: Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Orkland kommune

Frist for å komme med innspill til endringer i gebyrforskriftene settes til 12.03.24. 
Innspill sendes Orkland kommune på e-post postmottak@orkland.kommune.no eller per post til postboks 83, 7301 Orkanger