Målet med kurset

Foreldrekurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre et verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om

 • Trygghetssirkelen
  Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen
  Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet
  Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner
  Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer
  Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan være med?

Foreldrekurset er for foreldre med barn i alderen 0 - 12 år.  Vi oppfordrer begge foreldrene til å delta. Det er dessverre ikke mulig å ta med barna.

Gruppene består vanligvis av 6 - 10 foreldre.