I morgen, tirsdag 5. mars, er det en viktig dag for kommunepolitikerne i Orkland. Det nærmer seg politisk behandling av områdeplan på Usmarka.  I den forbindelse inviteres det til felles hovedutvalgsmøte klokken 10:00 med følgende agenda: 

  • Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) forteller om arbeidet som er gjort i Ustmarka, funn som er gjort og mulige kompenserende tiltak.
  • Planavdelinga ved Ingrid Voll om kommunen som planmyndighet, områdeplan, rekkefølgebestemmelser og veien videre. 
  • Områdeplanens betydning for utvikling i Orkland kommune. 

Klokken 12:00 er det tid for ordinært kommunestyremøte, der det blant annet skal være sluttbehandling av reguleringsplanen for Folloplatået. 

Begge møtene overføres selvsagt på KommuneTV, og du kan følge sendingene her