I høst skal 9. klassinger i Orkland prøve seg som gründere, og etablere ulike elevbedrifter. For å lykkes trenger de gode råd fra lokale næringslivsaktører som har gått veien før dem. Blir du med?

– Du må ikke være ekspert på ditt felt for å være mentor for elevbedriftene. Alt som trengs er erfaring og kunnskap fra din bransje, et lyttende øre og et ønske om å bidra til ung skaperglede og sterkere bånd mellom skole og lokalt næringsliv, sier Siri Korsnes, rådgiver i den ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE).

Orkland kommune er en av mange trønderske kommuner som samarbeider aktivt med UE for å bygge bro mellom skole og arbeidsliv. I skolene i Orkland blir entreprenørskapsprogrammet introdusert allerede på 2. trinn.

Den røde tråden i arbeidet er å «lære ved å gjøre», og inspirere barn og unge til å tenke nytt og skape verdier.

Tips og triks

I starten av oktober skal 9. trinn ved alle ungdomsskolene i Orkland kommune etablere elevbedrifter.

Her får de frie tøyler til å komme opp med en forretningsidé og sette den ut i livet, ved å bygge opp en bedrift fra grunnen av, tildele roller i selskapet og samarbeide i grupper om små og store utfordringer de møter på underveis.

Og hvem vet vel bedre hva elevene har i vente enn gründere og lokale næringsaktører som har gått veien før dem?

– Derfor ønsker vi oss mentorer som kan veilede, svare på elevenes spørsmål og komme med tips og råd i prosessen. Elevene starter opp bedrifter ut fra egne interesser, og vi håper derfor at alskens yrker kan bidra med tips og råd. Det kan være noen som jobber med økonomi, personal, bygg og anlegg, industri og restaurant– og matfag, for å nevne noe. Jo større mangfold i mentorer, jo bedre er det for elevene, sier Korsnes.

– Blir sett på en helt annen måte

Du må ikke la deg skremme av begrepet «mentor», forsikrer Korsnes. Dersom du velger å melde deg på prosjektet, møter du opp til en såkalt veiledningsdag i uke 40 hvor du tilbringer cirka to timer på hver skole.

Her får du anledning til å fortelle elevene om nettopp din bedrift, svare på spørsmål og ikke minst stille elevene spørsmål.

I tillegg kan du velge om du ønsker å stille opp som jurymedlem under de enkelte skolemessene senere i høst, som kun tar et par timer.

– Det er utrolig artig å se hvor mye elevene får til, fra veiledningsdagen og fram til skolemesse. Det er imponerende, og viser hvor viktig mentorene er. De kjenner ikke karakterboka til elevene fra før, og elevene opplever å bli sett på en helt annen måte, sier Korsnes.

– En gylden mulighet for lokalt næringsliv

Næringssjef i Orkland kommune, Aasmund Lie, håper og tror at lokalt næringsliv kjenner sin besøkelsestid, og melder seg på som mentorer i stort monn.

– Det er en oppgave som krever minimalt med tid og forberedelse, for det er din kunnskap og erfaring vi er på jakt etter. Her er det mange aktører i Orkland som har mye å bidra med! Det er også en gylden mulighet for lokalt næringsliv til å vise seg fram for elevene, både når det gjelder framtidig rekruttering og kompetansebehov, men ikke minst for å vise fram det spennet av muligheter som finnes her i Orkland, sier Lie.

Har du lyst til å bidra som mentor for elevbedriftene?

Klikk her for mer informasjon om prosjektet og påmelding

Du kan også henvende deg direkte til Siri Korsnes på e–post siri.korsnes@ue.no