Orkland kommune fattet administrativt vedtak om endring av reguleringsplan for Resdalen 528/1 (del av reguleringsplan for Resdalen delplan C) den 10.4.2024. 

Hovedformålet med endringen var forlengelse av kjøreveg og oppdatering av planstandard.

Plandokumenter: 

Klagefrist er 2.5.2024.