Fra i dag er det innført nye rutiner for besøk på institusjoner i Orkland kommune. De nye rutinene gjelder alle institusjoner og boliger med heldøgns omsorg, som har vært stengt for besøk under koronaperioden.

Fra mandag 27. april åpnes det opp for et begrenset besøk til personer som bor ved kommunale institusjoner med heldøgns omsorg som fram til nå har vært stengt for besøk.

Følgende vilkår gjelder for besøk:

  • Besøkene gjelder i første omgang personer med bostedsadresse i Orkland. Bor du i Orkland kommune, kan du altså besøke slektninger på institusjoner i vår kommune.
  • Besøkene skal klareres på forhånd av hensyn til eventuelle risikofaktorer eller symptomer for Covid-19.  
  • Det er ikke tillatt med besøk dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner.
  • Som besøkende får du beskjed om håndhygiene i forbindelse med besøket.
  • Medbrakte gaver eller blomster må klareres på forhånd. Som regel innebærer dette at de ligger til oppbevaring i 3 døgn før de bringes inn i institusjonen.
  • Besøket gjennomføres utendørs. Personalet følger beboere til uteareal der besøket foregår. Det betyr at ingen pårørende skal inn i institusjonen.
  • Nærkontakt skal unngås og det skal holdes avstand. Fysisk berøring er ikke tillatt.
  • Besøkstiden begrenses til 15 minutter – en gang per uke.

For å gjennomføre besøk må det tas kontakt med institusjonen på forhånd for avtale.


orkland.kommune.no/korona