Fra fredag 29. januar ble det innført strengere innreiseregler til Norge. Nå er det innført ytterligere skjerping av krav til dokumentasjon og testing for de som fortsatt får komme.

I det følgende tar vi for oss endringer som trådte i kraft fra midnatt, natt til 31.januar.

Kun norsk dokumentasjon som gjelder

Tidligere var man fritatt for innreisekarantene dersom kan kunne framvise dokumentasjon fra hjemlandet på at en hadde gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Slik er det ikke lenger. Det vil kun bli gitt fritak fra smittekarantene med norsk dokumentasjon. Det betyr at arbeidsreisende som har med seg utenlandsk dokumentasjon ikke vil få denne godkjent ved norsk grensestasjon. Dette er hjemlet i covid-19-forskriftens §4.

Testing ved ankomst fra land med mutasjon

Hvis man tidligere kunne framvise dokumentasjon på at man hadde gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene, måtte man ikke teste seg ved ankomst til Norge. Dette gjelder ikke lenger. Har man gjennomgått sykdommen skal man allikevel teste seg ved ankomst til Norge. Dette er hjemlet i covid-19-forskriftens § 4b.

Testing ved grensen

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, skal teste seg ved grenseovergangsstedet i Norge. Tidligere var personer som hadde gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og dokumenterte dette fritatt denne testen. Dette gjelder ikke lenger. Alle skal teste seg. Dette er hjemlet i § 4d i covid-19-forskriften.

Regler i de 29 østlandskommunene

I tillegg til regelendringene over, er det laget tilføyelse i kapittel 5a og 5b (kommuner med forsterkede tiltak) i følgende paragrafer: § 16, 16b, §16f, §16g, §17, §17a, §17d, §17e. Ingen av disse paragrafene gjelder Orkland kommune. De gjelder kun i de kommunene som har ekstraordinære tiltak på grunn av mutasjonsviruset. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 2. februar.