Hvordan kan vi få økt tilflytting til hele Orkland? Vi vil gjerne ha innspill fra deg! Vi jobber nå med temaplan markedsføring og tilflytting.

I webinaret går vi gjennom status for kommunen vår, hvordan konjunktursvingninger påvirker, geografiske forskjeller, viktig statistikk og framskrivinger av befolkningsutviklingen i kommunen vår. Vi ser på historikk for satsinger regionalt og i tidligere kommuner og viktige begrepsavklaringer. I webinaret går vi også gjennom nasjonale og lokale føringer, hvem må vi samarbeide med og hva forskning og evalueringer sier fungerer og hva som ikke fungerer. Til slutt stiller vi noen spørsmål som vi gjerne vil ha innspill på!

Arbeid for økt tilflytting er samskaping - og da trenger vi nettopp din hjelp! Send oss gjerne en e-post til kommunikasjon@orkland.kommune.no med dine innspill innen tirsdag 2. november.

Sammen bygger vi Orkland!