Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte dette.

- Støtten kan brukes til å dekke avgifter eller utstyr innenfor idrett, kultur, friluft eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge, sier Karin Røttereng.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder barn og unge opp til 18 år med bostedsadresse i Orkland kommune, og som ikke har råd til å ha en aktiv fritid eller delta i organiserte fritidsaktiviteter.

- Foresatte, ledere i lag og foreninger eller ansatte i Orkland kommune som er i kontakt med aktuelle barn og ungdom kan også sende søknad, sier Røttereng, som legger til at når noen søker på vegne av familier må dette være i samråd med og etter samtykke fra de det søkes for. 

Rask behandling

Søknadene behandles fortløpende, med kort behandlingstid. 

- Alle søknader behandles selvsagt konfidensielt, og det eneste kravet vi stiller er at kvittering på innkjøpt utstyr eller betalt kontingent leveres kommunen i etterkant.  

For de som ikke har anledning til å bruke digital innlogging, så kan man bruke skjema i pdf-format og sende dette ferdig utfylt til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger. Det er mulig å komme på rådhus eller kommunehusene for å få skrevet ut søknadskjemaet. 

Har du spørsmål til ordningen eller trenger hjelp til utfylling?  

Ta kontakt med Anne Løkstad på telefon 72 46 73 00, eventuelt send e-post til anne.lokstad@orkland.kommune.no