Ulf Ingemar Gustafsson skal bidra med sin kunnskap i arbeidet med kulturarv og kommunale kulturminneplaner i Orkland. Nå ønsker han å få mer oppmerksomhet rundt fortidsminner i vårt nærområde. Kanskje kan han hjelpe deg?

Som navnet raskt avslører er Gustafsson svensk, men med lang fartstid innenfor internasjonale forskningsprosjekter og forvaltningsoppgaver som seniorrådgiver hos Riksantikvaren i Norge, har han svært god kjennskap til norsk historie og kultur.

Felles satsing

- Stillingen som regionhistoriker er et resultat av et samarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Orkland kommune, Skaun kommune og Trøndelag fylkeskommune, forteller Gustafsson, som startet i jobben i november 2017. Den felles satsingen innebærer at de nevnte aktørene i samarbeid finansierer stillingen. Aktørene og innbyggene i kommunene kan derfor dra nytte av hans kompetanse og erfaring. Han er tilsatt ved Orkla Industrimuseum på Løkken Verk, men en dag i uka har han kontordag ved Orkland rådhus på Orkanger.

Faglig rådgiver

- Mitt oppdrag er å bidra til å øke kulturminne- og kulturarvfaglig kompetanse i regionen. Det innbefatter å øke interessen for, kunnskapen om, og forståelsen av vår kulturarv og historie. I tillegg til dette skal jeg lede arbeidet med kulturminneplaner i Orkland og Skaun kommune, sier Gustafsson.

Jobben innbefatter også avdekking, initiering og gjennomføring av mulige forskningsprosjekter, samt utvikle lokale formidlingskonsepter fra lokal- og regional historie. Gustafsson skal også gi råd om bevaring og bruk, noe som innebærer at han kan gi faglig bistand til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker råd om veien videre for å ivareta eksempelvis bygninger med historisk interesse.

Ønsker innspill

I tillegg til å ha internasjonal forskningserfaring og fartstid hos Riksantikvaren, har Gustafsson jobbet 12 år i polarområdene med dokumentasjon og kulturarvforskning for blant andre University of Groningen i Nederland, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Luleå Tekniska Universitet. Han mener Orkland er en kommune med mye spennende historie og kulturarv med betydelig potensiale som vi bør bruke enda mer aktivt, også kommersielt, i årene som kommer.

Dersom du lurer på noe eller ønsker en prat er det bare å ta kontakt med Ulf Ingemar Gustafsson på e-post: uig@oi.no eller på telefon 46 43 25 83

Er du interessert i lokalhistorie? Les om Øyolv Avlesson, som har satt spor etter seg i Orkland