Orkland kommune har søkt og fått midler fra Utdanningsdirektoratet for å kunne tilby gratis sommerskole for elever på 1. til 10. trinn sommeren 2021. Ønsker du å lage tilbud som gir grunnskoleelever en arena for faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter samt faglig påfyll? Nå kan du søke!

På landsbasis har mange elever mistet mye tid på skolen og i fritidsaktiviteter det siste året. Med bakgrunn i dette har derfor regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. Totalt har 228 av landets 356 kommuner fått tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud. Målet er å kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

Orkland kommune har mottatt to millioner statlige kroner til å gjennomføre sommerskole sommeren 2021 og er i gang med å planlegge hvilke tilbud vi skal gi. Målet er å ta hele Orkland i bruk.

Forutsetninger

Det er aktuelt å inngå samarbeid med idrettslag, foreninger, leirskoler mm. Tilskuddet kan også benyttes i samarbeid med kommersielle aktører såfremt regler og lov for offentlige anskaffelser er ivaretatt.

Tilbudet skal være gratis for elevene og tilskuddet må i sin helhet gå til å dekke utgifter knyttet til nytt tilbud om sommerskole eller utvidelse av tilbud. Tilskuddet kan ikke benyttes til å finansiere eksisterende lokale tilbud om sommerskole.

Du kan søke her:

Søknadsfristen er 18.5.2021. Du kan forvente svar innen 1.6.2021.

Har du spørsmål og ønsker å komme i kontakt med oss sender du en e-post til solveig.melby@orkland.kommune.no

Ledig stilling som prosjektleder

Kunne du tenkt deg å være prosjektleder for denne satsingen? Det er utlyst 40 % stilling som prosjektleder for sommerskolen i 2021 med søknadsfrist 6.5.2021. Prosjektleder vil lede arbeidet med å etablere sommerskole 2021 med en tilsettingsperiode fra 15.5.2021 til 15.8.2021.

Les mer om stillingen:

Mer informasjon om sommerskoleordningen: