Eller kan motocross, digital kunst eller ponniridning være noe? Ikke det? Da kan kanskje fargejakt, paintball eller Orklandbadets sommercamp friste? Lista er lang over aktivitetene Sommerskolen 2021 tilby barn og unge i Orkland.

- Det er ikke noe å si på bredden av tilbud. Her bør det være noe for de fleste unge i alderen 7 til 16, sier Tone Løkstad. Hun er prosjektleder for Sommerskolen, et resultat av at Orkland som en av 228 av landets kommuner fikk tildelt statlige midler for å tilby faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter for barn og unge i sommer.

Kompensere for følger av pandemien

Løkstad er rask med å presisere at tilbudet på ingen måte må forveksles med et ordinært skoletilbud.

- Pengene har regjeringen bevilget fordi mange har mistet tid på skole og fritidsaktiviteter det siste året. De ønsker derfor å kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene av pandemien har hatt for de yngste, sier Løkstad, som har hatt en hektisk tid med å få på plass tilbudet etter at hun startet i jobben i andre halvdel av mai.

Noe for de fleste

Med seg i planleggingen av årets tilbud har hun med seg kommunens ungdoms- og fritidsmedarbeider Johan Flønes, som har erfaring med å organisere aktiviteter gjennom Sommer- og VinterOrkland. Sommerskolen har mange likhetstrekk med disse tiltakene, men antall aktiviteter og et bredere spekter gjør at det forhåpentligvis vil samle enda flere deltakere. Løkstad og Flønes vil følge opp aktivitetene tett gjennom sommeren på vegne av kommunen.

Overveldende respons

Det kom inn mange søknader fra lag, organisasjoner og andre aktører da de gikk ut med tilbudet om å bidra.

- Det var overveldende og vi er svært glade for den store bredden i innholdet og at aktivitetene er spredd godt utover store deler av Orkland-geografien. Det er viktig for oss å spille på lag med alle de gode lokale ressursene som finnes, sier prosjektlederen, som benytter anledningen til å rose alle de lokale aktørene for kreativitet og rask respons.

Du må melde deg fra hjemmesiden

Løkstad presiserer at tilbudet er helt gratis, men at man må melde seg på for å delta. Det er begrenset med plasser på aktivitetene så det gjelder å være raskt ute.

Melde deg på gjør du enkelt og greit på kommunes hjemmesider. Du kan søke fra tirsdag 8. juni klokken 18:00, men allerede nå kan du skaffe deg oversikt over alle aktivitetene med all nødvendig informasjon.

Følger smittevernbestemmelsene

- Alle aktivitetene vil selvsagt bli gjennomført i tråd med nasjonale og lokale smitteverntiltak, sier Tone Løkstad, som håper på mange søknader og at tilbudet vil bli til glede og nytte for de unge i Orkland i sommer.