Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak.

Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". Som meddommer deltar du i 1-3 saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere.

 

Oppdatering 24.4.2020:

Orkland kommune har fått stor respons fra innbyggere som kan tenke seg å bli meddommer. Muligheten for å melde seg som meddommer er nå avsluttet.