I dag er det tre viktige saker på agendaen når hovedutvalgene i Orkland samles til felles møte:

  • Utenforskapsprosjektet - presentasjon av prosjektene
  • Kommuneplanens arealdel - gjennomgang av kommunedirektørens forslag.
  • Omdanning av Trønderenergi AS

Sendingen følger du på KommuneTV fra 08.30