- For Orkland kommune er det viktig å kvalitetssikre og videreutvikle tjenestetilbudet. Vi ønsker stadig å bli bedre, og derfor er vi avhengig av din tilbakemelding.

Det sier kommunalsjef for helse og omsorg Kristin Wangen, som denne uka har igangsatt en bruker- og pårørendeundersøkelse for alle områder innen tjenesteområdet. På den måten vil brukere som mottar tjenester innen alt fra hjemmetjeneste og institusjonstjenester til bo- og miljø, friskliv og rehabilitering, psykisk helse og rus få muligheten til å si sin mening. 

Flest mulig

- I de tilfellene hvor brukeren selv ikke kan svare, blir nærmeste pårørende bedt om å gi sin tilbakemelding, sier Wangen, som understreker at undersøkelsen selvsagt er frivillig.

Hun håper imidlertid på at flest mulig svarer slik at svarene gir et representativt svar for hvordan tjenestemottakerne i Orkland er fornøyd med kvaliteten.

Anonym

Undersøkelsen foregår både digitalt og på papir, og blir distribuert til brukere og pårørende på det enkelte tjenesteområdet. Wangen understreker at svarene gis anonymt og at det ikke er mulig å spore hvem som har svart. 

- Vi er opptatt av at det skal være god kvalitet på våre tjenester og vi vil derfor foreta slike undersøkelser jevnlig framover, sier Kristin Wangen.