Det er fortsatt mye koronasmitte i Norge. Selv om det er lave tall i Orkland har vi alle et ansvar for å bidra til å begrense smitten. Derfor vil vi presisere innholdet i noen viktige begrep knyttet til situasjonen.

I vår kontakt med innbyggerne opplever vi fortsatt at enkelte misforstår informasjon som har vært gjeldende helt siden pandemien rammet oss i mars. Vi har forståelse for at det er mange råd, anbefalinger og regler å forholde seg til. Noen av dem er vanskeligere enn andre. Ordene karantene og isolasjon er to av dem. Begge er regulert i covid-19 forskriften. Det betyr at de er en lovpålagt plikt. Brudd på forskriften innebærer at du har brutt loven og dermed risikerer å bli bøtelagt.

Karanteneplikt ved innreise til landet

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (rødt land) skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder som er rødt. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt oppheves karanteneplikten.

Unntak ved fritidsreiser

Gjelder reisen en fritidsreise, er det fem unntak fra karanteneplikten:

  • Du har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder og kan dokumentere dette.
  • Du ankommer fra rødt område der du ikke brukt offentlig transport. Du har ikke overnattet og har ikke hatt nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med. Det betyr eksempelvis at du kan reise gjennom Sverige for å komme deg raskere til Nord Norge.
  • Du ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i røde områder i Sverige og Finland. Her er det samme krav til at du ikke har benyttet offentlig transport, overnattet eller hatt nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med. Det betyr at du kan ta en dagstur til din hytte i Sverige for å utføre strengt nødvendig vedlikehold.
  • Du går om bord i et fartøy i norsk havn. Fartøyet krysser Norges territorialgrenser og du oppholder deg på båten frem til dere kommer tilbake til Norge igjen, uten å ha vært i land i utenlandsk havn. På reisen har du ikke vært i kontakt med utenlandsk mannskap i havn. Fartøyet er tilrettelagt for å unngå nærkontakt.
  • Du som krysser grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barneloven.

Unntak ved jobbreiser

I jobbsammenheng er det også noen unntak. Dette gjelder pendlere, internasjonale idrettsutøvere og personer med samfunnskritiske funksjoner. Disse kan jobbe før karantenetiden er gjennomført, men de har fortsatt karantene på fritiden. Personer som er invitert av utenrikspolitiske grunner er unntatt innreisekarantene i både arbeid og fritid.         

Smittekarantene

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19, mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, skal i karantene. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Er du nærkontakt til en med påvist smitte er du lovpålagt å være karantene. Denne karantene varer 10 dager fra tidspunktet du hadde kontakt med den smittede. Dersom du hadde kontakt med en smittet person onsdag 11.november, har du karantene frem til og med 21.november. Uansett om du tar en, to eller tre negative prøver har du som privatperson karantene i 10 dager. Husk at negativ prøve ikke vil korte ned din karantenetid!

Vi tar prøver av nærkontakter for å oppdage eventuell smitte så raskt som mulig. Det mest vanlige er å ta prøvene på dag 3 og 7, men dette kan variere noe. Smittekarantene gjelder både privatpersoner og personer i jobb. Eneste unntak er om du har gjennomgått covid-19 de siste 6 måneder og kan dokumentere dette.

Hva kan du ikke gjøre når du er i karantene?

  • Ha nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med
  • Være på en arbeidsplass der du har kontakt med flere andre eller flere andre oppholder seg
  • Være på skole eller i barnehage
  • Bruke offentlig transport

I karantenetiden skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet dersom du unngår nærkontakt med andre. Vi fraråder på det sterkeste kontakt med andre enn andre i husholdningen dersom du settes i karantene. Vi fraråder at du går på butikk og kjøpesenter og anbefaler at du får andre til å handle for deg. Er du i smittekarantene og får symptomer skal du isolere deg frem til negativt prøvesvar foreligger.

Isolasjon

Er du testet positiv for covid-19, skal du isolere deg i henhold til forskrift. Er du i smittekarantene og får symptomer, skal du også isolere deg. Isolasjon innebær å oppholde seg i eget hjem eller på annet tildelt sted. Da skal du være isolert fra andre, inkludert folk i samme husstand. Du kan dermed ikke møte folk eller være ute. Du må få hjelp med handling da det ikke er lov å oppsøke butikk.

Vi vil oppfordre alle om å holde seg oppdatert på myndighetenes regler og anbefalinger. Vi minner om vår koronatelefon, 900 31 260, som er åpen alle hverdager fra klokken 10:00 til 14:00. Husk at du kan bestille koronatest digitalt. For å benytte tjenesten må du ha BankID.


orkland.kommune.no/korona