Tar du av fra fylkesvei 65 på Storås og svinger inn Laksøybygdveien, er det ikke sikkert du legger merke til firmaet som holder til på høyre side etter noen hundre meter. Nå er imidlertid bedriften miljøsertifisert og har planer om å øke synligheten.

Joda, du aner nok at den store garasjen ved veien inneholder mer enn bare vanlig landbruksutstyr, men at bygningen skjuler en vital bedrift med en rekke tjenester i sin portefølje er det ikke like enkelt å få øye på.

– Nei, vi har vel ikke akkurat gjort så mye for å gjøre oss synlig verken på bygningen eller for å markere grustaket vårt, sier daglig leder Ola Lilleås med et smil.

På motsatt side av Laksøyvegen er det nemlig en flott anlagt vei opp til der mye av dagens kjernevirksomhet har sitt utspring. Der ligger grustaket hvor det foregår knusing og utkjøring av veigrus, singel, pukk, fyllmasse og strøsand.

Allsidig og pålitelig

O. Lilleås Grustak/Transport er navnet, som til tross for beskjeden profilering er en godt etablert og velrennomert bedrift i Orkland. Levering av ulike steinfraksjoner er forresten bare en del av bedriftens virksomhet. Garasjeanlegget skjuler nemlig en moderne maskinpark som kan få både små og store anleggsjobber utført. Firmaet tar på seg det meste innen anleggsarbeid, som utgraving av tomter, graving av grøfter, vann- og kloakkarbeid, drenering og planering.

O for Odd

Bak bokstaven O i firmanavnet er det naturlig å tenke seg at det er navnet Ola som skjuler seg, men det er bare en delvis sannhet.

– Nei, det var faren min, Odd, som startet det hele på slutten av 1960-tallet som er bakgrunnen for det. At min forbokstav er den samme er jo imidlertid ganske praktisk, medgir Lilleås.

Da faren ble pensjonist i 2007, tok Ola over virksomheten. I dag ser også arverekkefølgen i bedriften ut til å være sikret gjennom sønnen Erik, som for tiden er utleid som gravemaskinfører til Hæhre Entreprenør. I turnusens fridager er han kjærkommen arbeidskraft i familiebedriften, som også har Anders Sugustad med på laget.

God samarbeidspartner

I 2018 startet prosessen med å etablere det nye steinbruddet. Et møysommelig og grundig arbeid ble kronet med konsesjon for drift av bruddet som gjelder til 2049. Sprengningsarbeid og knusejobben har de satt bort til stjørdalsfirmaet Tverås, som kommer med sitt knuseverk og sørger for å produsere de ulike fraksjonene som etter hvert blir transportert ut til kunder i hele distriktet.

Omfattende prosess

Miljøkravene har også nådd entreprenørbransjen, som blant annet møter denne tematikken når de skal være med i offentlige anbudsprosesser. I større bedrifter er det gjerne egne stillinger i organisasjonen som har ansvar for å få på plass et system som tilfredsstiller myndighetenes krav. I mindre bedrifter, som i O. Lilleås tilfelle, krever miljøsertifiseringen naturlig nok mer involvering av samtlige ansatte.

– Det har vært en ganske omfattende prosess, men vi ser at vi hadde mye igjen for arbeidet vi la ned den dagen vi skulle sertifiseres, sier Lilleås, som fikk god hjelp av Inger Anne Smevoll i HMS-tjenesten underveis.

Skilt skal opp

Han påpeker at bedriften har hatt søkelyset på miljøaspektet tidligere også, men at bevisstheten har økt og ført til forbedringer, ikke minst når det gjelder graden av kildesortering.

– Vi skal nok få opp skiltet som viser at vi er miljøsertifisert, og du skal ikke se bort fra at vi får opp et firmaskilt også, ler Ola Lilleås.

Har din bedrift tanker om miljøsertifisering? Da kan du lese mer om ordningen på

Stiftelsen Miljøfyrtårns nettsider