Nå er veilederen klar for hvordan barnehagene kan gjøre nødvendige smitteverntiltak. Den ble offentliggjort på en pressekonferanse av regjeringen i ettermiddag. Orkland kommune vil før helga komme med informasjon til foreldre om oppstarten i våre barnehager. Ellers er det ingen nye tilfeller etter at vi har fått svar på gårsdagens 13 prøver. 

Ytterlige 1 person er friskmeldt i dag. Status nå er at 12 personer er friskmeldt av de 18 personene som så langt har fått påvist smitte. De resterende 6 personene som ennå ikke er friskmeldt, har det bare bra og har noen dager igjen av isolasjon. 

I dag er det tatt 17 nye prøver.

Informasjon kommer for Orkland

Veilederen for barnehage er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den ble presentert på en pressekonferanse av regjeringen i Oslo i dag. Den gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for smittevernfaglig drift.

Orkland kommune vil komme tilbake med informasjon før helga til foreldre knyttet til oppstart og rutiner for den enkelte barnehage. Kommunen har i løpet av gårdagen og i dag vært i kontakt med alle hjem. Vi jobber nå for å sikre en trygg barnehageoppstart - ikke bare når det gjelder smittevern - men også sosialt og pedagogisk.

Hovedinntrykket er at de fleste foreldre ønsker å benytter seg av tilbudet når barnehagene starter opp igjen. Alle barnehager vil ha tilgang til en helsesykepleier i oppstarten.

Du finner mer informasjon her fra Utdanningsdirektoratet om smitteverntiltakene i barnehage:
- Informasjon til foreldre
- Information in different languages
- Informasjonsfilmer for barn og voksne
- Veileder for ansatte i barnehage med støttemateriell

Informasjonsark til barnehageforeldre fra Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet

Utdanningsdirektoratet (Udir) og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en enkel oppsummering i form av et informasjonsark til foreldre:


"Informasjon til barnehageforeldre fra Udir og FHI

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus. 

Det er trygt for barn å gå i barnehagen 
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. 

I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å: 

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask 
  • ha godt renhold i barnehagen 
  • vaske leker jevnlig 
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover 
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte 

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna 
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna. 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre. 

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen 
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen. 

Ikke ta med leker hjemmefra
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. 

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute."


orkland.kommune.no/korona