Kommunestyret vedtok i møte den 1.3.2023 reguleringsplan for Orklaparken Sør. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.
Planen regulerer turvegtrase mellom Kvåle og Vormstad.

Eventuell klage må framsettes skriftlig til Orkland kommune innen 1.4.2023 på e-post postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens digitale planregister.