Kommunestyret vedtok i møte 2.9.2020 sak nr. 43/20 reguleringsplan for Håkkåslåtton.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig i kommunens planregister:

Frist for å klage på vedtaket er satt til 3.10.2020

Planen omfatter området vist på kartutsnittet:

håkkåslåtton_kart_vedtatt.jpg.png