Orkland kommune har 7. juli.2021 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Resdalen, delplan A2.

Endringen består i justering av avgrensing av tre tomter i kartet. 
Grunneiere og andre berørte er varslet i eget brev.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 2. august 2021. 
Evt. klage må sendes skriftlig til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger eller som epost til postmottak@orkland.kommune.no