I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas mindre endring av reguleringsplan for Rømmesbakkan, øvre del slik at eiendommen 5/271, Nedre Svartberget 12 kan erverve tilleggsareal.

Friområde med snarvei til Simenveien skal opprettholdes slik som i dag.

Frist for å klage på vedtaket er 25. august 2022. Klage må sendes skriftlig til Orkland kommune.