I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas mindre endring av reguleringsplan for Selbekken.

Endringen gjelder areal for bygd gang-/sykkelveg på eiendommen 788/90.

Lenke til kart

Frist for å klage på vedtaket er 25. september 2022. Klage må sendes skriftlig til Orkland kommune.