Orkland kommune starter arbeid med reguleringsplan for Krokstadøra serviceområde. Det meste av området er regulert fra før og inngår i reguleringsplan for Fv 714 Stokkhaugen - Sundan - Parsell: Snilldalslia - Berg. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av butikk, kro og brannstasjon i området.

Eventuelle innspill må sendes skriftlig til Orkland kommune innen 21.5.2021.