I løpet av desember vil Orkland kommune sende ut varsel om måleravlesning til alle som har vannmåler. I år gjøres det på SMS. Vi sender SMS til deg, og du svarer enkelt og greit med din telefon!

Dette skal du gjøre

Du leser av måleren din og skriver inn din målerstand.

  • Skriv kun de sorte tallene.
  • Skriv kun tallene foran komma.
  • Skriv bare tall, ingen bokstaver eller andre tegn.

Det er kun målerstanden du skal skrive inn.

Lurer du på om vi har ditt telefonnummer?

Sjekk nettsiden Norge.no, som er den offisielle norske veiviseren til offentlige tjenester på nett. Der kan du sjekke om du er registrert i det nasjonale kontaktregisteret. Vi anbefaler at du registrerer både mobiltelefon og e-postadressen din her.  Mange henvendelser fra det offentlige vil foregå per telefon i framtida.

Sjekk også varslemeg.no Dette registeret er koblet opp mot Varsling24 og kommunens eget varslingssystem. Dette benytter vi når kommunen har behov for å nå deg med informasjon som haster.

SMS også til bedrifter

Vi sender også SMS til nøkkelpersoner i bedrifter. Husk å registrere nøkkelpersoner på varslemeg.no

Vil du heller svare skriftlig, eller har spørsmål?

Er du ikke registret med mobiltelefonnummer hos oss, får du tilsendt avlesningskort i posten. Gi oss beskjed dersom du ønsker å motta avlesningskort i stedet for SMS. Det kan du gjøre ved å kontakte Kristin Johansen på tekniske tjenester. Hun svarer også på andre spørsmål om vannmålere.

Du treffer henne på telefon 72 46 73 00.  Du kan også sende e-post til oss på postmottak@orkland.kommune.no