Nå er det satt opp en vannkiosk ved det nye serviceområdet ved FV714 på Krokstadøra. Samtidig åpner også den etablerte tømmestasjonen for bobiler på samme sted.

Trygg påfylling året rundt

Vannkiosken er et tilbud til alle som har behov for å ta ut større mengder vann, som for eksempel entreprenører og offentlige virksomheter. Med denne etableringen er den tredje vannkiosken i sitt slag på plass i Orkland kommune. Den første ble åpnet på Fannrem i oktober 2020, mens den andre åpnet i oktober 2022 i Lensvik.

Hensikten med vannkiosker er at virksomheter med behov for store mengder vann kan fylle på i tilrettelagte omgivelser, sikkert for frost og trygt ute av trafikken.

Tidligere har brannhydranter blitt brukt til formålet, men det er ikke lenger tillatt. Brannhydrantene skal i utgangspunktet kun benyttes av brannvesenet til slukking av brann.

Ta kontakt!

Ønsker du å benytte deg av vannkioskene i Orkland? Da må bedriften din først registreres hos Orkland kommune, og tildeles nøkler til anlegget.

Ta kontakt med kommunens fagleder for vann, Aneta Pietka, dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet. Hun treffer du på e-post aneta.pietka@orkland.kommune.no eller på telefon 91 60 52 81.

Tømmestasjoner for bobiler

Alle kommuner i Norge er pålagt å etablere minst en tømmestasjon. Det viser seg imidlertid at ikke alle kommuner tar dette på alvor. I Orkland derimot, er tømmestasjonen som nå åpner på Krokstadøra den fjerde. Fra før av er det en på Orkanger, en på Løkken Verk og en på Storås. Tømmestasjonene på Orkanger og Krokstadøra driftes av Orkland kommune, mens de to øvrige driftes av private.

På nettsiden bobilplassen.no finner du oversikt over tømmestasjoner og annet relevant informasjon for bobilturister