Bor du i en bolig som ble tatt i bruk før 2020? Da er det ikke sikkert du har installert vannmåler. Med enkle grep kan du få den installert – og spare penger!

Alle må betale for vann og avløp. Gebyrsatsene vedtas av politikerne hvert år i forbindelse med kommunebudsjettet, og de øker vanligvis hvert år. Fra 1. januar 2020 ble det innført en rekke krav om hvilke eiendommer som er pålagt å ha installert vannmåler.

Du kan les mer om vannmålere her   

Kristin Johansen er konsulent på tekniske tjenester i Orkland kommune. Hun forklarer hvordan gebyrsatsene beregnes.

– Gebyret folk betaler består av to deler. En fast del og en variabel del som skal avspeile vannforbruk og dette er enten målt eller stipulert. For de abonnentene som ikke har vannmåler, beregner kommunen forbruket. For mange vil det faktiske forbruket være lavere enn det kommunen har beregnet, og totalsummen på regningen blir derfor unødvendig høy.

Dette gjør du

– Generelt vil vi anbefale alle abonnenter som ikke har installert vannmåler om å gjøre det, sier Johansen, som opplyser at det i de fleste tilfellene er en enkel sak.

Det første du gjør er å ta kontakt med en autorisert rørlegger. Rørleggeren henter ut egnet vannmåler ved kommunens driftsavdeling, og melder tilbake til kommunen med opplysninger om eiendom og vannmåler etter at installeringen er utført. Kommunen får dermed korrekte opplysninger i sitt datasystem og samtidig oppdatert årsgebyrene i henhold til de nye opplysningene.

Du betaler ingenting for selve vannmåleren da den er kommunens eiendom, men betaler en årlig leie som for tiden er 400 kroner per år. I denne leiesummen inngår prisen for vannmåleren, samt kontroll og eventuelt vedlikehold dersom det skulle bli nødvendig. Kommunen skifter også ut vannmåleren gratis når levetiden for denne er omme.

Rask inntjening

Johansen opplyser at det ikke er tillatt å installere private vannmålere, og jobben må utføres av autorisert rørlegger.

– Abonnenten må selvsagt betale for selve førstegangsinstalleringen, altså til rørleggeren for de timer de bruker på jobben, samt eventuelt nødvendig materiell. Men det kan vise seg å være en god investering for de fleste.

Har du spørsmål om vannmålere, er det bare å ta kontakt med Kristin Johansen på telefon 72 46 73 00.