Hver uke vil vi gi deg en oversikt over status på koronavaksinasjonsprogrammet i Orkland kommune. Du vil blant annet finne nøkkeltall for forrige uke, og hvordan planen er for uka som kommer. Neste mandag åpner vi opp for at du kan registrere deg for koronavaksinering. Dette vil foregå digitalt.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det er kommunens oppgave å tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Det betyr at tilgang til vaksine er styrende for hvor raskt vaksinasjonsprogrammet kan gjennomføres. Per i dag får vi bare vite hvor mange doser kommunen mottar et par uker fram i tid. Derfor er det vanskelig å spesifisere når nettopp du skal få din vaksine!

Vaksineringen foregår i to omganger, og det må gå minimum 21 dager fra første dose til andre dose settes.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som oppdateres daglig. Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Uke 7

I uke 7 fortsatte arbeidet med å vaksinere aldersgruppen 85+. I løpet av uken ble også et større antall utvalgt helsepersonell vaksinert for første gang. I alt 28 personer i denne gruppen er nå ferdigvaksinert. Fastlegene har i løpet av uken fortsatt vaksineringen av personer i aldersgruppen 75-84 år.

 

Totaltall per uke 7

Totalt antall vaksinerte
1375

1. dose
1083

2. dose
292

Antall innbyggere
18 217

%-vaksinert 1. dose + 2. dose
7,5 %

 

Tall fordelt på prioriterte grupper per uke 7

Nasjonal prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem

1. dose
162

2. dose
162

Antall innbyggere
162

Status
Ferdig

2. Alder 85+

1. dose
377

2. dose
96

Antall innbyggere
557

Status
Pågår

Utvalgte helsepersonell

1. dose
175

2. dose
28

Status
Pågår

3. Alder 75-84 år

1. dose
345

2. dose

Antall innbyggere
1253

Status
Pågår
4. Alder 65-74 år og 18-64 år med disse diagnosene*

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
5. Alder 55-64 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
6. Alder 45-54 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
7. Alder 18-44 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
8. Alder 55-64 år

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
9. Alder 45-54 år

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
Øvrig befolkning (massevaksinering)

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***

*** Dette vil avhenge av hvor mange vaksinedoser Orkland tildeles fra sentrale myndigheter og når de kommer. Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider:

Hva skjer i uke 8?

Til nå har alle som er vaksinert mot covid-19 i Orkland fått vaksinen fra Pfizer. I uke 8 vil alle mottatte Pfizer-vaksinedoser i Orkland bli benyttet til andre gangs vaksinering av de som allerede har fått første dose. Denne uken vil imidlertid Orkland kommune også motta 100 doser med AstraZeneca-vaksinen. Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at denne vaksinedosen skal brukes til helsepersonell. 

AstraZeneca-vaksinen gis foreløpig ikke til personer over 65 år fordi dokumentasjonen for eldre er mangelfull. Helsepersonell, som er 65 år eller eldre eller som har en underliggende sykdom som gjør at de er i prioriteringsgruppe 4, vil fortsatt få Pfizer-vaksine. Det er ikke bestemt når innbyggere under 65 år skal få tilbud om AstraZeneca-vaksinen. FHI jobber med en langsiktig leveringsplan.

Fra neste mandag kan du registrere deg for vaksinering

Det er frivillig om du vil ha koronavaksine. For at kommunen skal få oversikt over alle som ønsker å vaksinere seg, legger vi til rette for en digital registrering. Dette gjelder for alle innbyggere mellom 18 til 75 år. Fra mandag 1.mars klokken 10:00 kan du registrere deg for vaksinasjon. Dette gjør du via kommunens hjemmeside. 

For å benytte deg av tjenesten må du logge deg inn med Bank-ID. Har du ikke mulighet for dette, vil du få andre muligheter for å registrere deg. Vi vil informere om dette mange ganger i tiden som kommer. Registreringen vil foregå utover våren. 

Har du spørsmål? Da kan du ringe vår koronatelefon 900 31 260 eller sende e-post til korona@orkland.kommune.no

Koronatelefonen har åpent 10:00 til 14:00 mandag til lørdag.

Diagnoser - henvisning fra tabellen over:

Diagnose*

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Diagnose**

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 •  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

orkland.kommune.no/korona