84 prosent av alle innbyggere over 18 år er nå fullvaksinert i Orkland. Myndighetene har åpnet for vaksinering av ungdom mellom 12 til 15 år med en dose. På torsdag tilbyr vi at også denne målgruppen kan få vaksinere seg i Orklahallen.

I forrige uke ble det satt i alt 812 vaksinedoser. Nærmere 90 personer benyttet seg av vårt «drop-in»-tilbud. Med åpningstid fra 13:00 til 19:00 på torsdag 9. september håper vi å legge til rette slik at de fleste har mulighet til å komme innom etter skole eller jobb. Dette tilbudet gjelder også for deg som vil ha andre dose, men husk at det må ha gått minimum fire uker siden du fikk første dose. Vi oppfordrer fortsatt alle 16 og 17-åringer om å ta vaksine. Er du i denne aldersgruppen og oppholder deg i Orkland kommune, kan du vaksinere deg her.

Vaksinering av 12 til 15-åringer

Regjeringen besluttet i forrige uke å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 til 15 år. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen. Det er besluttet at vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. FHI mener at en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. Barn og unge mellom 12 til 15 år som har gjennomgått covid-19-infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Folkehelseinstituttet anbefaler kommunene å bruke sine vanlige systemer for koronavaksinasjon og ikke skolevaksinasjon som i barnevaksinasjonsprogrammet. Orkland kommune følger opp Regjeringens vedtak og rådene fra FHI og tilbyr derfor vaksinering av disse årskullene i Orklahallen fra førstkommende torsdag.

VIKTIG: For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Folkehelseinstituttet (FHI) har varslet at de vil legge ut tilrettelagt informasjon om vaksinering av denne aldersgruppen som vil bli lagt ut på deres nettsider i løpet av noen dager.

12-15 åringer tilbys koronavaksinasjon - FHI

OBS! For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Samtykkeskjema finner du her:

Samtykkeskjema

Dette må du skrive ut og fylle ut med nødvendig informasjon og legge fram på vaksinasjonsstedet.

To vaksinetyper

I Orkland vaksinerer vi nå med vaksinetypen Moderna i tillegg til Pfizer. Å kombinere disse to vaksinetypene gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger enn det å få vaksine fra samme produsent. Du kan lese mer om dette temaet på FHIs nettsider. For personer under 18 år er det anbefalt å vaksinere med Pfizer-vaksinen, mens personer over 18 år nå får vaksinetypen Moderna i Orkland.

Dette gjør du for å bli vaksinert

Velg ett av disse alternativene:

1. Har du egen BankID kan du bestille time for vaksinering selv. Har du ikke egen BankID, må du få hjelp av en forelder/foresatt. Registreringen gjør du her:

Bestilling av 1. vaksinedose

2. Ring vår koronatelefon 900 31 260 for timebestilling. Tjenesten er åpen alle hverdager fra 10:00 til 14:00.

3. Møt opp i Orklahallen torsdag 9. september mellom klokken 13:00 til 19:00 uten forhåndsbestilt time ("Drop-in"). Du vil få hjelp med registrering og blir deretter vaksinert.

Møt opp til timen!

Vi fortsetter å framskynde vaksinedose nummer to for deg som mottok første dose for minimum fire uker siden. Gjelder dette deg, vil du få en SMS-melding fra oss om nytt oppmøtetidspunkt. De siste torsdagene har vi erfart at mange ikke møter til oppsatt time. Mange gir heller ikke beskjed om at de ikke kommer. Vi vil selvsagt unngå at vaksinedoser går til spille og oppfordrer sterkt til at du prioriterer å komme til oppsatt tidspunkt.

Vaksinestatistikk ved utgangen av uke 35

Tallene er ajour per mandag 6. september. I tabellen finner du oversikt over alle personer som er folkeregistrert i Orkland som er vaksinert med første og andre vaksinedose. Tallene inkluderer dermed også orklendinger som av ulike årsaker har blitt vaksinert i andre kommuner. Denne måten å rapportere på gir dermed et mer korrekt bilde av situasjonen.

Ser du ikke hele tabellen i mobilvisning? Snu mobilen til horisontal visning!

Alder

Ant.innb.

1.dose

%1.dose

2.dose

%2.dose

0-15

3295

41 1,2 0 0

16-17

428

308

72

35

8

18-24

1461

1208

83

1034

71

25-39

3194

2625

82

2257

71

40-44

1009

865

86

716

78

45-54

2460

2228

91

2094

85

55-64

2472

2336

95

2290

93

65-74

2199

2132

97

2081

95

75-84

1238

1233

99

1231

99

85+

544

511

94

494

91

Sum totalbefolkning

18300

13487

74

12303

67

Sum befolkning 18+

14577

13138

90

12268

84

Sum befolkning 16+ 15005 13097 87 12260 82

Kommentarer til tabellen

Statistikken viser antall vaksinasjoner mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem.

Barn og ungdom i alderen 12-15 år med risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset har så langt fått tilbud om vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Kategorien inkluderer også alle som er 15 år på vaksinasjonstidspunktet, men som fyller 16 år i løpet av 2005. Disse kan bli vaksinert dersom de har samtykke fra foreldre/foresatte.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona