I forrige uke (uke 31) fikk 948 orklendinger satt sine vaksinedoser i Orkland kommune. Det er spesielt gledelig å se at de unge i Orkland lar seg vaksinere! Etter uke 31 har hele 79 prosent av alderskategorien 18-24 år fått første vaksinedose. Lave vaksinasjonstall i denne alderskategorien har vært en utfordring i mange andre kommuner. Men vi vil gjerne ha flere i alle aldersgrupper! Også denne uka er det mulig å direktebestille på nett, ringe korona-/vaksinasjonstelefonen for å bestille eller stille opp på "drop in" torsdag 12. august. Vi fortsetter også denne uka (uke 32) å fremskynde dose to.

Denne uka (uke 32) har vi en kapasitet på 1302 vaksinedoser.

40 personer benyttet «drop in»

Totalt har 87 prosent av befolkningen over 18 år fått første dose i Orkland, mens 51 prosent har fått begge doser og er fullvaksinert. Ca. 40 personer benyttet «drop in» i forrige uke og fikk satt sin førstedose.

I uke 32 har vi fått bekreftet at vi får 864 doser. I uke 33 er tilsvarende tall 900 doser.

Alle doser vi mottar blir satt – ingenting går til spille.

All vaksinering foregår fortsatt på torsdager i Orklahallen.

Direktebestilling av time digitalt og fysisk «drop in» for første dose

Alle innbyggere i Orkland som har ønsket seg vaksine og som har registrert seg i vaksinekø har nå fått invitasjon til å bestille time. Orkland har fått overskuddsdoser fra andre steder i landet. Det gjør at vi får flere doser enn det vi i utgangspunktet skulle få. Vi åpnet derfor i forrige uke opp for direktebestilling av time via Helseboka eller fysisk «drop in» for orklendinger. Disse ordningene gjelder bare for de som vil ha første dose. Samtidig forkortet vi intervallet mellom første og andre dose, som i utgangspunktet skulle være 12 uker. Vurderingene er gjort i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Venter på dose to? Du får SMS med lenke

Vi understreker at du vil få SMS med lenke hvor du kan fremskynde timen dose to. Ved å følge lenka kan du gå inn i Helseboka og endre din dato og tidspunkt for andre dose. Vi registrerer at mange ønsker å fremskynde dose to, men selv om intervallet nå kortes ned må du vente på at vi sender deg SMS med lenke. De som nå får fremskyndet sin time får en SMS-melding om nytt tidspunkt. Det blir ikke «drop in» for andre dose denne uka, men dette er noe som vi vurderer kontinuerlig. Vi vil informere om det blir endring. Inntil videre så må du vente på innkalling til andre dose. Det er ikke mulig å ta kontakt for å få din andre dose raskere – du vil bli innkalt i henhold til din plass i “køen”.

I uke 32 vil vi fortsette å fremskynde andre dose. Det vil fortsatt være mulighet for "drop in" og direkte bestilling av time for de som skal ha første dose. Lærere og barnehageansatte har også denne uka tilbud om «drop in» for andre dose.

Hva er "drop in"?

«Drop in» vil si at du kan møte opp i et gitt tidsintervall på vaksineringsdagen, og så kan du få vaksine og bistand med registrering. Det må påregnes noe ventetid. Vi oppfordrer om at de som har anledning forhåndsbestiller time digitalt – dette er til stor hjelp for oss og gjør ventetiden kortere for deg.

All vaksinering foregår i Orklahallen på torsdager. Neste mulighet er altså torsdag 12. august.

Hva gjør jeg om jeg ønsker første dose?

Det er tre måter å benytte seg av de nye ordningene for å få første dose – vi oppfordrer som tidligere nevnt sterkt om at alle som kan benytter seg av første alternativ:

 1. Bestill time for første dose digitalt:
  Du trenger ikke å være forhåndsregistrert. Du benytter denne lenken og følger instruksjonene i Helseboka: Bestill første dose av koronavaksine OBS! Noen få opplever problem med denne linken – vi anbefaler da at du prøver å åpne den i en annen nettleser.
 2. Ring korona-/vaksinetelefon:
  Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett kan du ringe oss på 900 31 260 (hverdager 10:00 - 14:00) og så bistår vi deg med bestilling.
 3. Møt opp i Orklahallen for «drop in»:
  Tidspunkt for «drop in» denne uka er torsdag 12. august kl. 09:00 – 15:30. Du møter da fysisk opp uten å ha registrert deg eller bestilt time. Du må være forberedt på ventetid.

Det blir skiltet i vaksinasjonslokalet i Orklahallen for de ulike ordningene og personellet vil hjelpe deg.

OBS!

Vi presiserer at de nye ordningene med digital bestilling/telefonbestilling/drop in bare gjelder:

 • De som skal ha første dose.
 • Folkeregistrerte innbyggere i Orkland.
 • Du må være født i 2003 eller tidligere. Det vil si at du minimum må bli 18 år i løpet av 2021.

Når det gjelder tidligere andre dose vil du få innkalling per SMS. Det er ikke mulig å ta kontakt med oss for å hoppe frem i køen. Unntaket her er som tidligere nevnt lærere og barnehageansatte som kan møte opp til «drop in» for andre dose.

Vaksinestatistikk ved utgangen av uke 31

Fra og med uke 28 endret vi på vår måte å rapportere vaksinestatusen i Orkland. Vi rapporterer nå på grunnlag av data registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, FHI*. Tallene er ajour per søndag 08. august, og inkluderer dermed alle som fikk vaksine i Orkland i uke 31.

I tabellen finner du oversikt over alle personer som er folkeregistrert i Orkland som er vaksinert med første og andre vaksinedose. Tallene inkluderer dermed også orklendinger som av ulike årsaker har blitt vaksinert i andre kommuner. Denne måten å rapportere på gir dermed et mer korrekt bilde av situasjonen.

Aldersgruppen under 18 år er foreløpig ikke aktuell for vaksinering i Norge. Enkelte i aldersgruppen 16 til 17 år er imidlertid definert å tilhøre høyrisikogrupper og har derfor fått vaksine på sykehus.

Ser du ikke hele tabellen i mobilvisning? Snu mobilen til horisontal visning!

Alder

Ant.innb.

1.dose

%1.dose

2.dose

%2.dose

0-15

3295

       

16-17

428

65

15

0

0

18-24

1461

1150

79

275

19

25-39

3194

2366

74

825

26

40-44

1009

811

80

305

30

45-54

2460

2162

88

944

38

55-64

2472

2314

94

1320

53

65-74

2199

2121

96

2070

94

75-84

1238

1229

99

1220

99

85+

544

509

94

490

90

Sum totalbefolkning

18300

12727

70

7449

41

Sum befolkning 18+

14577

12662

87

7449

51

Kommentarer til tabellen

70 prosent av befolkningen i Orkland har fått første vaksinedose, mens 41 prosent også har fått dose nummer to. Disse tallene er basert på hele befolkningen. Legger vi til grunn befolkningen over 18 år, vil de tilsvarende tallene være 87 og 51 prosent. Vi har i tabellen og denne teksten rundet av til nærmeste prosent.

Den observante som finregner vil se et avvik mot de 948 dosene som vi innledningsvis opplyste om at vi hadde satt forrige uke om du ser det opp i mot tallene i SYSVAK. Dette skyldes at både Orkland og andre kommuner setter vaksiner for personer utenfor egen kommune som man er pliktige til å vaksinere på grunn av arbeidsplass mm.

Takk for at du bidrar!

 

*Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Barn og ungdom i alderen 12-15 år med risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset får tilbud om vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Registreringer med koronavaksine på barn under 12 år kan være feilregistreringer eller barn som har fått vaksine utenfor indikasjon.

Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, FHI.


orkland. kommune.no/korona