I uke 28 fikk 712 personer satt sine vaksinedoser i Orkland kommune. Denne uka får vi 1086 doser som skal settes i Orklahallen på torsdag.

Forrige uke ble det satt 600 førstedoser. 112 personer fikk satt sin andre dose, og er dermed fullvaksinert.  Flere kommuner i sentrale deler av Østlandet har nå vaksinert 90 prosent av befolkningen over 18 år. Det medfører at de i de neste ukene får nedjustert sine tildelinger. Dosene blir omfordelt til kommuner som ikke har nådd 90 prosent ennå. Dette gjelder blant mange andre kommuner også Orkland. Derfor mottar vi flere doser i ukene som kommer enn det som opprinnelig var planlagt.

Etter omfordelingen ser antall vaksinedoser til Orkland foreløpig slik ut de neste ukene:

  • Uke 29: 1086
  • Uke 30: 1308
  • Uke 31: 1284
  • Uke 32: 1020

Din tur!

Vi vaksinerer nå i samtlige grupper. Det betyr at vi nå er i full gang med den største befolkningsgruppen vår, innbyggere fra 25 til 39 år. Har du tenkt å vaksinere deg, men ikke registrert deg ennå? Da er det på tide å gjøre det nå på:

Så langt har 10 630 orklendinger registrert seg for vaksinering. Det utgjør 83 prosent av vårt potensial. Vi ønsker selvsagt størst mulig grad av flokkimmunitet i befolkningen og oppfordrer derfor flest mulig til å la seg vaksinere.

Vaksinestatistikk ved utgangen av uke 28

Fra og med denne uken endrer vi litt på vår måte å rapportere vaksinestatusen i Orkland. Vi rapporterer nå på grunnlag av data registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, FHI*. Tallene er ajour per lørdag 17. juli, og inkluderer dermed alle som fikk vaksine i Orkland i uke 28.

I tabellen finner du oversikt over alle personer som er folkeregistrert i Orkland som er vaksinert med første og andre vaksinedose. Tallene inkluderer dermed også orklendinger som av ulike årsaker har blitt vaksinert i andre kommuner. Denne måten å rapportere på gir dermed et mer korrekt bilde av situasjonen.

Aldersgruppen under 18 år er foreløpig ikke aktuell for vaksinering i Norge. Enkelte i aldersgruppen 16 til 17 år er imidlertid definert å tilhøre høyrisikogrupper og har derfor fått vaksine på sykehus.

Alder Ant.innb. 1.dose %1.dose 2.dose % 2.dose
0-15 3295        
16-17 428 18 4 0 0
18-24 1461 522 36 144 10
25-39 3194 1060 33 553 17
40-44 1009 485 48 228 23
45-54 2460 2073 84 730 30
55-64 2472 2274 92 1005 41
65-74 2199 2113 96 2053 93
75-84 1238 1223 99 1217 98
85+ 544 508 93 487 90
Sum 18300 10276 56 6417 35

Kommentarer til tabellen

  • 56 prosent av befolkningen i Orkland har fått første vaksinedose, mens 35 prosent også har fått dose nummer to. Disse tallene er basert på hele befolkningen. Legger vi til grunn befolkningen over 18 år, vil de tilsvarende tallene være 70 og 44 prosent.

Takk for at du bidrar!

*Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Barn og ungdom i alderen 12-15 år med risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset får tilbud om vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Registreringer med koronavaksine på barn under 12 år kan være feilregistreringer eller barn som har fått vaksine utenfor indikasjon
Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, FHI.


orkland. kommune.no/korona