Mens den siste uka har blitt preget av et større smitteutbrudd, har vaksinasjonen i Orklahallen foregått for fullt. Over 50 prosent av befolkningen har nå fått første dose.

På torsdag var 995 av våre innbyggere innom Orklahallen for vaksinering. Det rapporteres som effektiv gjennomføring og god stemning i sommervarmen. Smitteutbruddet førte til at flere som satt i karantene ikke kunne møte opp til timen de var innkalt til. Disse vil få ny time så raskt som mulig.

Utfordring med å nå unge innbyggere digitalt

Vi har i tidligere oppdateringer etterlyst innbyggere i aldersgruppen 18-44 år, som har vist seg å være underrepresentert blant de som har registrert seg med ønske om å bli vaksinert mot covid-19-viruset. Denne trenden viser seg også på landsbasis. Vi oppfordrer nok en gang våre innbyggere om spesielt å oppfordre slekt og venner i denne gruppen om å registrere seg.

Facebook-kampanje gir resultater

Vaksineringen er selvsagt frivillig. Orkland kommune ønsker imidlertid at flest mulig tar den, slik at vi oppnår størst mulig grad av immunitet i befolkningen. På lørdag lanserte vi en humoristisk kampanje på kommunens Facebook-side der vi oppfordrer folk til å registrere seg. Så langt har kampanjen nesten 13 000 visninger og blitt delt 84 ganger. Våre oppfordringer og kampanjer ser ut til å fungere. Du kan se kampanjen her:

Antallet som har registrert seg siden forrige mandag har økt med 601 personer og er nå oppe i 10 411. En liten kuriositet er at mange av de som nå registrerer seg ville kunne ha mottatt vaksinen tidligere. Vi vaksinerer fortløpende i de prioritere gruppene og beveger oss raskt nedover i køen blant alle som har registrert seg.

Studentvaksinering

Studenter skal få tilbud om koronavaksine i den kommunen de studerer i, selv om de er folkeregistrert i en annen kommune. Dette gjelder primært 2. dose til høsten. Er du student og hjemme i Orkland i sommer, eller skal studere i en annen kommune til høsten, oppfordrer vi deg til å ta imot tilbudet om 1.dose her. Dette vil sikre at du får denne dosen raskest. For å bli innkalt til vaksinering må du imidlertid være registrert. Det gjør du her:

Lavere antall de to neste ukene, men så stiger det

Vaksinedosene fordeles fra statlige myndigheter. I de neste to ukene vil antallet doser reduseres noe. Basert på det vi vet per i dag vil vi motta 570 vaksinedoser denne uken og 616 vaksinedoser i uke 28. Deretter vil antallet igjen stige. For resten av sommeren ser antall doser ut til å bli slik:

  • Uke 29 - 1028
  • Uke 30 - 1148
  • Uke 31 - 1284
  • Uke 32 - 1020 

Har du tidligere tenkt at du ikke vil ha vaksine, men har ombestemt deg? Det er ikke for seint å registrere seg. Det gjør du her:

Opererer ikke med ventelister

Vi poengterer nok en gang at vaksinedosene har meget kort holdbarhet når de er trukket ut av hetteglassene. For å unngå at vi må måtte kaste de verdifulle dråpene, ringer derfor vår informasjonstjeneste personer i de neste gruppene som har mulighet til å stille til vaksinering på svært kort varsel.

Vi presiserer at vårt personell ikke opererer med venteliste, men forholder seg til alle som har registrert seg innenfor de prioriterte gruppene.  Det viktigste er at ingen vaksiner går til spille.

NB! Har du ikke registrert deg – vil du ikke få tilbud om vaksine!

Takk for at du bidrar!

Vaksinestatus etter uke 26

Totalt antall satte vaksinedoser: 14 704
1. dose: 9 192
2. dose: 5 512
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 50  
%-vaksinert 2. dose: 30

Gruppe 1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

Gruppe 2. Alder 85+
1. dose: 447
2. dose: 436
Status: Vi får stadig henvendelser av personer i denne aldersgruppen som ønsker vaksine. Det er vi svært glade for.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 1 057
2. dose: 741
Status: Pågår

Gruppe 3. Alder 75-84 år
1. dose: 1 216
2. dose: 1 214
Status: Vi får stadig henvendelser av personer i denne aldersgruppen som ønsker vaksine. Det er vi svært glade for.

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte
1. dose: 2 553
2. dose: 2 187
Status: Pågår

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 630
2. dose: 601
Status: Pågår

Gruppe 6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 318
2. dose: 83
Status: Pågår

Gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 612
2. dose: 49
Status: Pågår

Gruppe 8. Alder 55-64 år
1. dose: 1 054
2. dose: 28
Status: Pågår

Gruppe 9. Alder 45-54 år
1.dose: 991
2.dose: 6
Status: Pågår

Gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
1.dose: 102
2.dose: 2
Status: Pågår

Gruppe 11. Alder 25-39 år
1.dose: 50
2.dose: 3
Status: Pågår


orkland. kommune.no/korona