Vi starter nå for fullt å vaksinere de i alderen 18-44 år. Er du i dette aldersspennet og ikke har registrert deg for vaksinering, men ønsker vaksine? Da ber vi om at du registrer deg så raskt som mulig! Denne uka setter vi minimum 864 vaksinedoser. Forrige uke satte vi rekord med 1258 vaksinedoser. Prognosene tilsier at vi er ferdig med første vaksinedose for alle som har registrert seg i uke 30.

Forrige uke var også første uka med vaksinering i Orklahallen. Det gikk kjempebra! All vaksinering i Orkland vil skje i Orklahallen fremover.

Mottar mindre doser i uke 27 og 28

I forrige uke ble det satt 1258 vaksinedoser. 845 orklendinger fikk sin første vaksinedose, mens 413 fikk sin andre vaksinedose. I inneværende uke (uke 26) forventer vi å sette minimum 864 vaksiner. Denne uka setter vi bare førstedoser. Basert på det vi vet nå vil vi motta 570 vaksinedoser i uke 27 og 616 vaksinedoser i uke 28.

Fra og med uke 29 vil vi motta flere vaksinedoser basert på prognosene vi har fått fra sentrale myndigheter.

Over 65 år og ikke innkalt? Ring oss!

Vi ber om at de over 65 år som ikke har fått innkalling om å ta kontakt med informasjonstjenesten på tlf. 900 31 260

Denne tjenesten er åpen mandag til fredag klokken 10:00-14:00.

Ikke registrert deg for vaksine ennå?

I vårt vaksinesystem har vi nå 9 810 orklendinger som har registrert seg for vaksine. Den observante leser vil se at dette er et lavere antall enn vi oppgav i forrige uke. Dette skyldes en kvalitetssikring av registreringene. Avviket skyldes i hovedsak personer som har oppdatert sin registrering. Her har oppdateringen blitt telt med som en del av totalen. Dette gjorde altså at vi fikk et avvik. Du kan være helt trygg på at hvis du har registrert deg, så vil du bli tilbudt vaksine. Til tross for oppfordringen i forrige uke ser vi at aldersgruppene 18-44 år fortsatt er underrepresentert i vaksineregistrert.

Nå vaksinerer vi i alle alderskategoriene, inklusiv gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år) og gruppe 11 (25-39 år). Husk at hvis du ikke har registrert deg, så får du ikke tilbud om vaksine.

Har du ikke registrert deg, så oppfordrer vi deg til å gjøre det så raskt som mulig. Mange har utsatt dette fordi de tenker at det er lenge til de kan få vaksine, men nå ser vi altså at vi vaksinerer i nesten alle aldersgruppene. I tillegg er dette er et lite, men viktig bidra som gjør det enklere for kommunen å planlegge og gjennomføre vaksineringen. Kjenner du noen som ikke har registrert seg? Tips dem gjerne! Vi understreker at det selvfølgelig er frivillig å ta vaksine.

Det er heller ikke for seint å melde seg til vaksinering om man tidligere har tenkt at man ikke ville ha vaksine, men nå har ombestemt seg.

SMS med påminning om registrering sendes denne uka

Denne uka sender vi ut SMS  til alle innbyggerne som er påkoblet kommunens SMS-varsling med påminning om å registrere seg for vaksine. Vi kan ikke av personvernhensyn sortere ut de som ikke har registrert seg. Får du melding og har allerede registrert deg, så trenger du ikke å gjøre noe. Du kan sjekke om du er koblet deg på vårt SMS-varslingssystem her:

 Opererer ikke med ventelister

Vi poengterer igjen at vaksinedosene har meget kort holdbarhet når de er trukket ut av hetteglassene. For å unngå at vi må måtte kaste de verdifulle dråpene, ringer derfor vår informasjonstjeneste personer i de neste gruppene som har mulighet til å stille til vaksinering på svært kort varsel.

Vi presiserer at vårt personell ikke opererer med venteliste, men forholder seg til alle som har registrert seg innenfor de prioriterte gruppene. Det viktigste er at ingen vaksiner går til spille.

Takk for at du bidrar!

Vaksinestatus etter uke 25

Totalt antall satte vaksinedoser: 13 664
1. dose: 8248
2. dose: 5416

Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 45,3
%-vaksinert 2. dose: 29,7

Gruppe 1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig 

Gruppe 2. Alder 85+
1. dose: 446
2. dose: 434
Status: Vi får stadig henvendelser av personer i denne aldersgruppen som ønsker vaksine. Det er vi svært glade for.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 1037
2. dose: 738
Status: Pågår

Gruppe 3. Alder 75-84 år
1. dose: 1213
2. dose:  1213
Status: Vi får stadig henvendelser av personer i denne aldersgruppen som ønsker vaksine. Det er vi svært glade for.

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte
1. dose: 2552
2. dose: 2179
Status: Pågår

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose : 630
2. dose : 600
Status: Pågår

Gruppe 6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 317
2. dose : 83
Status: Pågår 

Gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 606
2. dose: 43
Status: Pågår

Gruppe 8. Alder 55-64 år
1. dose: 1000
2. dose:   6

Gruppe 9. Alder 45-54 år
1 dose: 241
2 dose: 1

Gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
1.dose: 32
2.dose: 2

Gruppe 11. Alder 25-39 år
1.dose: 12
2.dose: 0