874 vaksinedoser ble satt i Orkland i forrige uke. Nå foregår det vaksinering i nesten alle gruppene. Gruppen 18 til 40 år er underrepresentert i vårt vaksineregister. Nå må du huske å registrere deg.

434 innbyggere fikk sin første vaksinedose i forrige uke, mens nye 444 orklendinger har fått status som fullvaksinerte. Denne gruppen teller nå 4 653 personer. I inneværende uke forventer vi å sette minimum 828 doser. Tallet for neste uke er 1 092, beregnet ut fra antall hetteglass kommunen er lovet.

Ingen dråper å miste

Av statistikken ser du nå at vi vaksinerer i nesten alle gruppene. Det er et resultat av at personer i de aktuelle gruppene av ulike årsaker ikke møter opp til sitt vaksinetidspunkt. Vi poengterer igjen at vaksinedosene har meget kort holdbarhet når de er trukket ut av hetteglassene. For å unngå at vi må måtte kaste de verdifulle dråpene, ringer derfor vår informasjonstjeneste personer i de neste gruppene som har mulighet til å stille til vaksinering på svært kort varsel. Vi presiserer at vårt personell ikke opererer med venteliste, men forholder seg til alle som har registrert seg innenfor de prioriterte gruppene. Det viktigste er at ingen vaksiner går til spille.

Er du mellom 18 og 40 år og vil ha vaksine?

I vårt vaksinesystem har vi nå navn på 10 034 orklendinger som har registrert seg for vaksine. Vi ser imidlertid at aldersgruppen 18 til 40 år er underrepresentert i registeret. Nå begynner det å nærme seg at vi også skal vaksinere denne gruppen. Husk da at uten registrering vil du heller ikke få tilbud om vaksine. Kjenner du noen som ikke har registrert seg? Tips dem gjerne!

Vaksinering i Orklahallen

Fra neste uke (uke 25) flyttes all vaksinering i Orkland kommune til Orklahallen på Orkanger. Alle som skal ha vaksine fra uke 25 vil få melding om dette. Det vil bli skiltet både for parkering og slik at det skal bli enkelt å finne fram til vaksinasjonslokalet.

Takk for at du bidrar!

Vaksineringer i uke 22

Totalt antall satte vaksinedoser: 11 437
1. dose: 6 784
2. dose: 4 653
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 37 %
%-vaksinert 2. dose: 26 %

Gruppe 1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

Gruppe 2. Alder 85+
1. dose: 445
2. dose: 434
Status: Vi får stadig henvendelser av personer i denne aldersgruppen som ønsker vaksine. Det er vi svært glade for.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 973
2. dose: 703
Status: Pågår

Gruppe 3. Alder 75-84 år
1. dose: 1 208
2. dose: 1 208
Status: Ferdig

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.
1. dose: 2 538
2. dose: 1 945
Status: Pågår

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose : 619
2. dose : 158
Status: Pågår

Gruppe 6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose:  314
2. dose :   38
Status: Pågår

Gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 486
2. dose:     0
Status: Pågår

Gruppe 8. Alder 55-64 år
1. dose: 17
2. dose:   2

Gruppe 9. Alder 45-54 år
1 dose: 10
2 dose:   1

Gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
1.dose: 12
2.dose: 2

Gruppe 11. Alder 25-39 år
1.dose: 0
2.dose: 0


orkland.kommune.no/korona